“Cứu các doanh nghiệp thua lỗ nặng là không thể” Kinh tế

“Cứu các doanh nghiệp thua lỗ nặng là không thể”

Trước tình trạng “sức khỏe” của khu vực sản xuất trong nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức và trầm trọng hơn là nguy cơ đình đốn, nhiều nhóm giải pháp chính sách cụ thể đã được ban hành.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng như cộng đồng doanh nghiệp vẫn tỏ ra rất băn khoăn và có nhiều ý kiến tranh luận.