Lãnh đạo, nhân viên của AXA Hồng Kông và Macau đã thu gom được 257 kg rác thải, đồ nhựa tái chế trên bãi biển Thông cáo báo chí

Lãnh đạo, nhân viên của AXA Hồng Kông và Macau đã thu gom được 257 kg rác thải, đồ nhựa tái chế trên bãi biển

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 11 tháng 7 năm 2021 – AXA Hồng Kông và Macau (“AXA”) luôn tôn trọng mục đích “Hành động vì sự tiến bộ của con người bằng cách bảo vệ những gì quan trọng”. AXA đã hỗ trợ các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh […]