Amazon Singapore mở cửa hàng riêng trong 4 tuần để giới thiệu sản phẩm của 12 công ty do phụ nữ làm chủ Thông cáo báo chí

Amazon Singapore mở cửa hàng riêng trong 4 tuần để giới thiệu sản phẩm của 12 công ty do phụ nữ làm chủ

SINGAPORE – Media OutReach – Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) năm nay, Amazon Singapore sẽ tôn vinh những phụ nữ là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập tại Singapore do phụ nữ lãnh đạo. Từ việc tạo công ăn việc làm và tạo điều kiện độc lập về […]