Babel Finance đưa ra dự báo về đồng Bitcoin, xu hướng mới của các tài sản tiền kỹ thuật số trong năm 2022 Thông cáo báo chí

Babel Finance đưa ra dự báo về đồng Bitcoin, xu hướng mới của các tài sản tiền kỹ thuật số trong năm 2022

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 11 tháng 3 năm 2022 – Babel Finance vừa công bố Báo cáo thị trường tài sản tiền kỹ thuật số 2021–2022. Theo đó, các chuyên gia nghiên cứu của Bộ phận Quản lý tài sản thuộc Babel Finance rất lạc quan về giá trị lâu […]