Tập đoàn truyền thông Tatler bình chọn 400 người trẻ, nổi tiếng vào Danh sách Gen.T năm 2020 Thông cáo báo chí

Tập đoàn truyền thông Tatler bình chọn 400 người trẻ, nổi tiếng vào Danh sách Gen.T năm 2020

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Tập đoàn truyền thông sang trọng Tatler đã chính thức công bố phiên bản thứ 5 đầy đủ của Danh sách Gen.T hàng năm, được tài trợ bởi Credit Suisse. Danh sách này đã trở thành tài liệu tham khảo chắc chắn về các nhà lãnh đạo […]