Các biện pháp gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu Kinh doanh

Các biện pháp gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu

Các Hiệp hội, doanh nghiệp cho biết, chính sách thắt chặt tiền tệ đang mang lại nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, khó có thể đẩy mạnh xuất khẩu khi doanh nghiệp đang thiếu vốn và lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao.

Đa dạng loại hình xuất khẩu, mở rộng thị trường… phải chăng là những giải pháp doanh nghiệp cần đẩy mạnh từ nay đến cuối năm để ổn định xuất khẩu?