Thị trường ximăng: Bắc dư thừa, Nam thiếu thốn Kinh doanh

Thị trường ximăng: Bắc dư thừa, Nam thiếu thốn

Năm 2010 ước tính cung vượt cầu khoảng năm triệu tấn; bên cạnh đó lượng ximăng và clinker tồn kho của năm 2009 còn khá lớn, do đó giá cả trên thị trường ximăng năm 2010 sẽ không có biến động mạnh.

Tuy nhiên, nếu không điều tiết tốt lượng ximăng và ckinker giữa hai miền Nam-Bắc, có thể sẽ vẫn xảy ra tình trạng ximăng dư thừa cục bộ ở miền Bắc và thiếu cục bộ ở miền Nam như đã diễn ra nhiều năm trước.