Chống rêu, tảo trên các di tích Huế Văn hóa

Chống rêu, tảo trên các di tích Huế

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa phối hợp với khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Huế nghiên cứu và sẽ đưa vào ứng dụng đề tài chống rêu, tảo bám trên gạch Bát Tràng và các công trình kiến trúc của di tích Huế.