Học viện MDRT giúp các chuyên gia dịch vụ tài chính, bảo hiểm nâng cao các kỹ năng chuyên môn Thông cáo báo chí

Học viện MDRT giúp các chuyên gia dịch vụ tài chính, bảo hiểm nâng cao các kỹ năng chuyên môn

KUALA LUMPUR, MALAYSIA- Media OutReach – Ngày 4 tháng 1 năm 2021 -Các chuyên gia tài chính ở Malaysia giờ đây sẽ có quyền truy cập vào các nguồn lực và hướng dẫn để giúp họ trong sự nghiệp, khi MDRT – một hiệp hội hàng đầu tầm cỡ toàn cầu được thành lập vào năm 1927 […]