Công ty True Balance bổ nhiệm 2 vị trí cấp cao để kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và củng cố hoạt động ở Ấn Độ Thông cáo báo chí

Công ty True Balance bổ nhiệm 2 vị trí cấp cao để kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và củng cố hoạt động ở Ấn Độ

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 25 tháng 4 năm 2022 – Gần đây, công ty khởi nghiệp (start-up) fintech True Balance đã công bố quyết định bổ nhiệm 2 vị trí lãnh đạo cấp cao là ông Souparno Bagchi giữ chức Giám đốc vận hành (COO) mới và ông Himanshu Jaggi làm Giám đốc sản phẩm […]
Symphony kết thúc năm 2021 với 2 thương vụ mua lại, quan hệ đối tác mới và bổ sung đội ngũ lãnh đạo Thông cáo báo chí

Symphony kết thúc năm 2021 với 2 thương vụ mua lại, quan hệ đối tác mới và bổ sung đội ngũ lãnh đạo

NEW YORK, MÝ và LONDON, ANH – News Direct – Ngày 14 tháng 12 năm 2021- Symphony, nền tảng cơ sở hạ tầng và công nghệ của các thị trường hàng đầu, hiện đang phục vụ hơn 1.000 tổ chức tài chính, kết thúc một năm được đánh dấu bằng sự tăng trưởng đáng kể. […]