Frost & Sullivan: các thị trường mới nổi sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng mạng xã hội toàn cầu Thông cáo báo chí

Frost & Sullivan: các thị trường mới nổi sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng mạng xã hội toàn cầu

BẮC KINH, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 10 tháng 5 năm 2021 – Nhu cầu từ nhóm dân số trẻ ở các thị trường mới nổi đang thúc đẩy thị trường mạng xã hội toàn cầu tăng trưởng nhanh chóng và sự chuyển dịch đồng thời sang các ứng dụng video và thoại […]