Báo cáo của Chubb: Các rủi ro mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt khi tiến hành kinh doanh kỹ thuật số Thông cáo báo chí

Báo cáo của Chubb: Các rủi ro mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt khi tiến hành kinh doanh kỹ thuật số

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 9 tháng 6 năm 2021- Chubb vừa công bố báo cáo có tiêu đề là “Digital Business Accelerated” (tạm dịch: “Kinh doanh kỹ thuật số được tăng tốc”) khám phá cách các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang quản lý quá trình chuyển đổi kỹ thuật […]