[Mega Story] ‘Đảng viên áo trắng’ tiên phong chống COVID-19 Y tế

‘Đảng viên áo trắng’ tiên phong chống COVID-19

Bác sỹ Phạm Thế Thạch tâm sự chúng ta đã trải qua 4 đợt dịch, đợt dịch thứ 4 với tâm dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh là đợt dịch khốc liệt nhất, các y bác sỹ với cường độ làm việc rất khắc nghiệt.