Thí điểm lấy phiếu tín nhiệm: Thử thách và cơ hội Xã hội

Thí điểm lấy phiếu tín nhiệm: Thử thách và cơ hội

Việc Hà Nội đi đầu trong cả nước thực hiện thí điểm lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt vừa nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa có tác dụng phòng ngừa, cảnh tỉnh những sai phạm.

Đây vừa là thử thách, đồng thời là cơ hội để cán bộ có năng lực khẳng định mình. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, việc thành phố lấy phiếu tín nhiệm hàng năm sẽ hạn chế bớt được những cán bộ tín nhiệm thấp, năng lực yếu nhưng vẫn đảm nhận công việc hết nhiệm kỳ, cản trở không nhỏ guồng máy công việc.