Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) đổi mới chương trình giảng dạy gắn với công nghệ của Công nghiệp 4.0 Thông cáo báo chí

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) đổi mới chương trình giảng dạy gắn với công nghệ của Công nghiệp 4.0

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Với sự xuất hiện của Công nghiệp 4.0 như một xu hướng quan trọng định hình tương lai, đổi mới và công nghệ đã trở thành động lực mới cho nền kinh tế của Hồng Kông và Khu vực Vịnh lớn (gồm Hồng Kông, Macau và 9 […]