Môi trường kinh doanh xấu đi trong khủng hoảng Doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh xấu đi trong khủng hoảng

Trong tổng số 2.543 doanh nghiệp nhỏ và vừa được điều tra thì có tới 2/3 số doanh nghiệp thừa nhận khủng hoảng toàn cầu có tác động bất lợi đến các điều kiện hoạt động kinh doanh.

Kết quả này được công bố tại hội thảo “Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam, kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2009” do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) tổ chức ngày 17/9, tại Hà Nội.