WB: Chính sách vĩ mô của Việt Nam đúng hướng Kinh tế

WB: Chính sách vĩ mô của Việt Nam đúng hướng

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh, việc Việt Nam công bố các chính sách ổn định kinh tế gần đây là một bước quan trọng và đúng hướng.

Báo cáo cho rằng, trong khi vẫn còn nhiều thách thức lớn trong vài tháng tới, sự thay đổi chính sách gần đây đã giảm được một số rủi ro.