Thế giới

Thủ tướng Malaysia sẽ từ chức vào tháng 3/2009

Ngày 8/10, Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi thông báo sẽ từ chức Chủ tịch Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) cầm quyền vào tháng 3/2009, đồng nghĩa với việc ông sẽ rời bỏ chức Thủ tướng trước thời hạn 4 năm.