PONY CLUB – dự án NFT chơi game mô phỏng môn đua ngựa thu hút nhiều người nổi tiếng ở Hồng Kông Thông cáo báo chí

PONY CLUB – dự án NFT chơi game mô phỏng môn đua ngựa thu hút nhiều người nổi tiếng ở Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 21 tháng 3 năm 2022 – PONY CLUB – dự án Non-fungible token – NFT (loại tài sản số sử dụng công nghệ blockchain) độc quyền đầu tiên được tạo ra cho Game-Fi (lĩnh vực tài chính được game hóa, nơi người dùng có thể kiếm […]