SP Jain Global giới thiệu chương trình đào tạo cử nhân về quản trị kinh doanh (BBA) kiểu mới Thông cáo báo chí

SP Jain Global giới thiệu chương trình đào tạo cử nhân về quản trị kinh doanh (BBA) kiểu mới

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 21 tháng 7 năm 2020 – Trường SP Jain School of Global Management (SP Jain Global) vừa giới thiệu bộ tùy chọn học tập linh hoạt mới cho chương trình Cử nhân về Quản trị Kinh doanh (BBA) trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, khó lường. […]