Xây dựng nền công nghiệp hàng không VN tiên tiến Kinh tế

Xây dựng nền công nghiệp hàng không VN tiên tiến

Sau hơn 30 năm phát triển, Việt Nam đã có những cơ sở ban đầu để phát triển ngành công nghiệp hàng không. Tuy nhiên, hình thành một nền công nghiệp hàng không tầm cỡ quốc tế, đủ sức tham gia vào dây chuyền toàn cầu sản xuất và cung ứng của các nhà sản xuất lớn, vẫn đang là ước mơ của nhiều thế hệ cán bộ ngành hàng không.

Năm 2010 sẽ là một năm bản lề có ý nghĩa chiến lược với những bước đi ban đầu để thực hiện ước mơ táo bạo này, hướng tới mục tiêu thu nhập của ngành công nghiệp hàng không đạt 12-15 tỷ USD, chiếm khoảng 5-8% GDP của Việt Nam vào năm 2020.