Người dùng ở Trung Quốc có thể sử dụng ONLYOFFICE Documents được cập nhật trên điện thoại di động Thông cáo báo chí

Người dùng ở Trung Quốc có thể sử dụng ONLYOFFICE Documents được cập nhật trên điện thoại di động

RIGA, LATVIA – Media OutReach  – ONLYOFFICE “Documents” (tạm dịch: Tài liệu ONLYOFFICE) là một ứng dụng văn phòng di động miễn phí để chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày, đồng thời quản lý chúng cả cục bộ lẫn trực tuyến. Người dùng có thể cộng tác trên tài liệu cùng với các thành […]