Năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Dachser đạt 5,61 tỷ EUR, giảm 0,9% so với năm 2019 Thông cáo báo chí

Năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Dachser đạt 5,61 tỷ EUR, giảm 0,9% so với năm 2019

KEMPTEN, ĐỨC/ ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach —Dachser, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới vừa công bố kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Dachser đạt 5,61 tỷ EUR, giảm nhẹ 0,9% so với […]