MDIS (Singapore) mở các khóa đào tạo thạc sĩ, ngắn hạn để nâng cao kỹ năng cho các lao động Thông cáo báo chí

MDIS (Singapore) mở các khóa đào tạo thạc sĩ, ngắn hạn để nâng cao kỹ năng cho các lao động

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 5 tháng 1 năm 2021 – Khi Singapore chuyển sang Giai đoạn 3 của đại dịch COVID-19 vào cuối năm 2020, tính linh hoạt và khả năng thích ứng vẫn là ưu tiên vô thời hạn đối với người Singapore khi thị trường lao động điều chỉnh theo trạng thái bình […]