An toàn thực phẩm và ùn tắc giao thông vẫn “nóng” Xã hội

An toàn thực phẩm và ùn tắc giao thông vẫn “nóng”

Nhân kỳ họp lần thứ 19, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được khoảng 130 kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề thời sự của thành phố.

Trong phiên chất vấn ngày 10/12, cơ quan này đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời bằng văn bản 19 câu hỏi, tập trung vào những vấn đề được dư luận quan tâm như tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm và giao thông đô thị.