Khốn khổ vì gương mẫu đi tái định cư Xã hội

Khốn khổ vì gương mẫu đi tái định cư

13 hộ dân là đồng bào dân tộc Êđê ở huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) hiện đang phải sống trong cảnh khốn khó vì gương mẫu đi đầu đến lập nghiệp tại khu tái định cư buôn Chao.