Dịch vụ Eikon Auctions của Refinitiv giúp khơi thông 1.000 tỷ USD cho các khách hàng lớn Thông cáo báo chí

Dịch vụ Eikon Auctions của Refinitiv giúp khơi thông 1.000 tỷ USD cho các khách hàng lớn

SINGAPORE/LONDON – Media OutReach –  Ngày 11 tháng 9 năm 2019 – Gần đây, Công ty Refinitiv đã đạt được một cột mốc quan trọng cho dịch vụ Eikon Auctions (Đấu giá Eikon) của mình, giúp tạo điều kiện khơi thông hơn 1 tỷ USD cho các ngân hàng trung ương và các khách hàng doanh nghiệp […]