Trái phiếu trị giá 250 triệu euro đến hạn năm 2021 của European TopSoho có thể đổi thành cổ phiếu của SMCP Thông cáo báo chí

Trái phiếu trị giá 250 triệu euro đến hạn năm 2021 của European TopSoho có thể đổi thành cổ phiếu của SMCP

LUXEMBOURG – Media OutReach – Ngày 24 tháng 9 năm 2021 – Công ty European TopSoho S.à r.l. vừa xác nhận rằng, công ty đã không mua lại trái phiếu công ty trị giá 250 triệu euro, được đảm bảo có lãi suất 4%, đáo hạn vào ngày 21 tháng 9 năm 2021. Trái phiếu này có […]