Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) thành lập 3 trung tâm nghiên cứu thuộc Cụm nghiên cứu của InnoHK Thông cáo báo chí

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) thành lập 3 trung tâm nghiên cứu thuộc Cụm nghiên cứu của InnoHK

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 12 tháng 10 năm 2021 – Để hỗ trợ sáng kiến ​​mới của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông và InnoHK, nhằm phát triển Hồng Kông như một trung tâm hợp tác nghiên cứu toàn cầu, Đại học Bách khoa Hồng Kông (Polytechnic University […]