Các thành viên của gia đình họ Lin đầu tư thêm 80,65 triệu HKD vào CIFI để nâng cao vị thế là cổ đông chính Thông cáo báo chí

Các thành viên của gia đình họ Lin đầu tư thêm 80,65 triệu HKD vào CIFI để nâng cao vị thế là cổ đông chính

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. (“CIFI”, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 884) – một doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu tham gia vào phát triển và đầu tư các dự án bất động sản tại […]