Liên hoan phim quốc tế VN: "Hội" nhiều hơn "thi" Văn hóa

Liên hoan phim quốc tế VN: "Hội" nhiều hơn "thi"

Sự kiện đang được quan tâm là Liên hoan phim quốc tế lần đầu tiên có tiêu chí tôn vinh nền điện ảnh châu Á sắp diễn ra tại Hà Nội.

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất ở liên hoan phim này là “liên hoan nhiều hơn, thi phim ít hơn.”“. Thay vào đó, bằng hình thức chiếu phim ngoài trời, Ban tổ chức muốn Liên hoan phim gần với liên hoan nghệ thuật đường phố.