NEFIN hoàn tất dự án điện mặt trời lớn nhất của Alliance, tạo ra hơn 74.000 kWh điện mặt trời/năm Thông cáo báo chí

NEFIN hoàn tất dự án điện mặt trời lớn nhất của Alliance, tạo ra hơn 74.000 kWh điện mặt trời/năm

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 15 tháng 12 năm 2022 – NEFIN, công ty sản xuất điện xanh độc lập cao cấp (independent power producer – IPP) của Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vừa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời lớn nhất cho Alliance […]