Lexngo cách mạng hóa lĩnh vực sản phẩm nhựa bằng các giải pháp xanh, thân thiện với môi trường Thông cáo báo chí

Lexngo cách mạng hóa lĩnh vực sản phẩm nhựa bằng các giải pháp xanh, thân thiện với môi trường

SINGAPORE – Media OutReach – Lexngo – thương hiệu thể hiện lối sống bền vững hàng đầu đang cách mạng hóa ngành nhựa, với các giải pháp sáng tạo và bền vững cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Với vấn đề về nhựa đang gia tăng – ước tính có tới […]