Xã hội

Thủ tướng yêu cầu không để tiếp diễn di dân tự do

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 26/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường quản lý dân cư trên địa bàn, không để tiếp diễn tình trạng dân di cư tự do.