First Hydrogen ủng hộ thỏa thuận liên minh hợp tác về hydro vừa được ký kết giữa 2 Chính phủ Đức và Canada Thông cáo báo chí

First Hydrogen ủng hộ thỏa thuận liên minh hợp tác về hydro vừa được ký kết giữa 2 Chính phủ Đức và Canada

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,CANADA – Newsfile Corp. – Ngày 25 tháng 8 năm 2022 – First Hydrogen Corp. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Toronto, Canada, với mã: FHYD) (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức, với mã: FIT) (OTC Pink: FHYDF) vừa hoan nghênh và chúc […]