Kinh tế

Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều tại Canada

Khoảng 70 doanh nhân Việt kiều đến từ các thành phố Ottawa, Montreal và Quebec (Canada) đã tham dự Diễn đàn doanh nhân Việt kiều, tối 22/6 tại Montreal, nhằm trao đổi ý kiến về hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Canada.
Chính trị

Việt Nam-Hàn Quốc trao đổi về công tác kiều bào

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có chuyến thăm Hàn Quốc để nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động kiều bào và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam về công tác đối với người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc.