Thêm cơ hội để phát triển đô thị miền núi phía Bắc Xã hội

Thêm cơ hội để phát triển đô thị miền núi phía Bắc

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì, điều phối hướng dẫn các địa phương chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế, chương trình này được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều cơ hội cho các tỉnh miền núi phía Bắc trong việc cải thiện diện mạo đô thị.