Lạng Sơn: Đủ cơ sở pháp lý để xuất hàng qua Co Sa Kinh doanh

Lạng Sơn: Đủ cơ sở pháp lý để xuất hàng qua Co Sa

Gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về việc hàng trăm container xuất khẩu "chui" qua lối mòn tự mở ở Lạng Sơn.

Tuy nhiên, để có những thông tin chính xác thì ngày 26/11, tại Lạng Sơn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng đã có cuộc tiếp xúc với phóng viên của các báo đồng thời khẳng định, việc cho phép xuất hàng qua lối mở Co Sa hoàn toàn có đủ cơ sở pháp lý và đây là việc làm rất công khai, minh bạch.