Canada giới thiệu ngọn đuốc Olympic Vancouver Thể thao

Canada giới thiệu ngọn đuốc Olympic Vancouver

Nếu như mỗi ngọn đuốc Olympic luôn mang trong nó hình ảnh của nước chủ nhà thì ngọn đuốc Đại hội Olympic mùa đông Vancouver 2010 cũng tạo cảm giác về một đất nước Canada lạnh giá, rộng lớn và đầy tuyết trắng.