Vận động áo ấm tặng người cao tuổi nghèo Xã hội

Vận động áo ấm tặng người cao tuổi nghèo

Hiện Việt Nam còn khoảng 1 triệu Người cao tuổi nghèo, bởi vậy việc phát động cuộc vận động “Một triệu áo ấm tặng Người cao tuổi nghèo” càng có ý nghĩa sâu sắc, phấn đấu để mùa đông năm nay, mỗi người cao tuổi nghèo, trước hết là người cao tuổi ở 62 huyện nghèo nhất nước được tặng một áo ấm.
2010: Tỷ lệ người cao tuổi Việt Nam sẽ tăng đột biến Xã hội

2010: Tỷ lệ người cao tuổi Việt Nam sẽ tăng đột biến

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam cho biết, ở Việt Nam số lượng người cao tuổi ngày càng tăng và tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 1989, tỷ lệ người cao tuổi chiếm 7,2% dân số; năm 2007 là 9,45% . Dự báo tỷ lệ này sẽ tăng đột biến từ năm 2010 và có thể đạt 16,8% vào năm 2029.