M1 (thuộc Keppel Corporation) ra mắt mạng True 5G sử dụng công nghệ độc lập 5G tiên tiến nhất ở Singapore Thông cáo báo chí

M1 (thuộc Keppel Corporation) ra mắt mạng True 5G sử dụng công nghệ độc lập 5G tiên tiến nhất ở Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 4 tháng 8 năm 2021 —M1 Limited (M1) vừa ra mắt mạng True 5G trong một thử nghiệm độc quyền trên thị trường, cho phép cả khách hàng di động hiện tại và khách hàng di động mới của công ty tận hưởng những lợi ích nâng cao của công nghệ […]