Khủng hoảng "mở đường" cho hoạt động rửa tiền Thế giới

Khủng hoảng "mở đường" cho hoạt động rửa tiền

Giám đốc điều hành Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) Antonio Costa lên tiếng cảnh báo về việc khó khăn trong huy động tín dụng và vốn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay đã "giúp" cho việc rửa tiền của tội phạm ma túy trở nên "tương đối dễ dàng".