Fujitsu hợp tác với Trend Micro để triển khai các giải pháp bảo mật cho các mạng 5G tư nhân Thông cáo báo chí

Fujitsu hợp tác với Trend Micro để triển khai các giải pháp bảo mật cho các mạng 5G tư nhân

HONG KONG SAR – Media OutReach – Ngày 8 tháng 4 năm 2021 – Công ty công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu thế giới của Nhật Bản Fujitsu Limited vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Trend Micro Incorporated (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, với […]