Viễn thông Việt Nam: 3G chưa sống tốt, chớ vội 4G Công nghệ

Viễn thông Việt Nam: 3G chưa sống tốt, chớ vội 4G

Sau 3 năm triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G), Việt Nam đã có 12,8 triệu thuê bao. Đây có thể xem là một sự tăng trưởng tốt về số lượng. Nhưng, trên thực tế, dịch vụ nội dung còn nghèo nàn khiến doanh thu từ 3G chưa đem lại kết quả như mong đợi cho nhà mạng.

Trong bối cảnh đó, việc cấp phép triển khai 4G sẽ là không hợp lý. Đó là chưa kể giá thành thiết bị 4G hiện khá đắt đỏ, thiết bị đầu cuối chưa phổ biến trên thị trường.