Trường Quốc tế Invictus tham gia mạng lưới FabLab do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) quản lý Thông cáo báo chí

Trường Quốc tế Invictus tham gia mạng lưới FabLab do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) quản lý

SINGAPORE – Media OutReach  – Trường Quốc tế Invictus (Singapore) vừa thông báo đã tham gia mạng lưới FabLab, một chương trình toàn cầu do Trung tâm Bits và Nguyên tử (Centre for Bits and Atoms- CBA) của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ quản lý. Phòng thí nghiệm Chế tạo tại chỗ này là một […]