Được CAP (Mỹ) cấp chứng nhận, phòng thí nghiệm ACT Genomics Hồng Kông phục vụ tốt cho điều trị ung thư Thông cáo báo chí

Được CAP (Mỹ) cấp chứng nhận, phòng thí nghiệm ACT Genomics Hồng Kông phục vụ tốt cho điều trị ung thư

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach  –ACT Genomics Holdings Co. Ltd. (“ACT Genomics”) vừa thông báo: hoạt động và phòng thí nghiệm tập trung vào thử nghiệm Giải trình tự gen thế hệ tiếp theo (Next-Generation Sequencing: NGS) tại Công viên Khoa học Hồng Kông đã được Ủy ban Công nhận của Trường các […]