Ngày AI năm 2021 của Đài Loan đã được tổ chức tại Đài Bắc theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến Thông cáo báo chí

Ngày AI năm 2021 của Đài Loan đã được tổ chức tại Đài Bắc theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 29 tháng 10 năm 2021 – Sự kiện thường niên hàng đầu của Đài Loan về trí tuệ nhân tạo (AI), Ngày AI năm 2021 tập hợp các bên liên quan quốc tế chủ chốt đến từ khắp các khu vực công và tư tại Gaming Space ở […]