Sự tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở châu Á – Thái Bình Dương thúc đẩy đổi mới công nghệ Thông cáo báo chí

Sự tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở châu Á – Thái Bình Dương thúc đẩy đổi mới công nghệ

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 11 năm 2019 – Công nghệ là động lực chính cho tăng trưởng kinh doanh và năng suất lao động, nhưng khá nhieuf doanh nghiệp nhỏ và vừa (Small and Medium Business – SMB) ở châu Á không nâng cấp hệ thống máy tính và các ứng dụng công […]