[Video] ASEAN-Trung Quốc tăng cường hợp tác chống COVID-19 ASEAN

ASEAN-Trung Quốc tăng cường hợp tác chống COVID-19

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trước tình hình dịch bệnh, ASEAN cần phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của Cộng đồng ASEAN, sự cần thiết tăng cường hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN...