Lần đầu tiên, REBEL Fighting Championship sẽ được tổ chức tại Perth (Australia) vào ngày 4/4/2020 Thông cáo báo chí

Lần đầu tiên, REBEL Fighting Championship sẽ được tổ chức tại Perth (Australia) vào ngày 4/4/2020

SINGAPORE – Media OutReach – Vào ngày 4 tháng 4 năm 2020, REBEL Fighting Championship (REBEL FC), sẽ giới thiệu sự kiện đầu tiên của mình dưới một loạt các trận đấu mới, Rebel Fight Club. Khái niệm mới này tìm cách thúc đẩy các vận động viên thi đấu môn võ MMA (Mixed Martial Arts – […]